jueves, 9 de septiembre de 2010

Normas a ter en conta

Horario

O horario do centro é de 09:30 a 14:30 horas.

Os nenos e nenas de tres anos farán un período de adaptación. Este abranguerá desde o día 10 ata o 24 de setembro, ambos os dous inclusive. Durante estes días o horario será flexible para permitir a incorporación progresiva dos nenos e nenas. O horario deste período aparecerá reflexado na entrada do centro.

Na entrada a escola, a familia acompañará ao neno ou nena á porta para formar unha fila e entrar na escola. Para non romper a dinámica da clase prégase puntualidade, tanto na entrada coma na saída.

A falta de asistencia, de puntualidade así como as saídas en horario lectivo deberán ser asinadas e xustificadas nun documento que entregará a titora.
No caso de que haxa algún cambio na dinámica da escola (o neno sairá antes, virá a recollelo unha persoa diferente, vai o médico,…) avisarase á titora mediante unha nota firmada con antelación.
Horario de titorías

O horario de titoría será os martes  de 15:30 a 16:30. Cómpre avisar cunha semana de antelación.

Recreo e merendas

O tempo do recreo realízase de 12,10 a 12,40. Antes de saír ao patio, terá lugar o momento da “merenda”.

É necesario, para que teñan unha dieta equilibrada, que os nenos e nenas traian para a merenda diferentes alimentos ao longo da semana (froitas, bocadillos, lácteos, …).

Control de esfínteres

É fundamental que o neno controle esfínteres.

Se algún neno nalgún momento non os controlase na escola, chamarase ás familias para que o veñan mudar.

A razón de non cambiar aos nenos ven razoada pola interrupción da actividade escolar e do ritmo e rutinas da clase.

Xoguetes alleos á escola

Os nenos e nenas poderán traer xoguetes da casa pero en todo caso, non nos faremos cargo de que desaparezan ou volvan estragados.

Se os traen deberán compartilos.

Roupa e mandilóns

É conveniente que traian roupa cómoda, sobre todo para favorecer a súa autonomía á hora de ir ao baño.

Tamén é necesario marcar a roupa e o mandilón dos nenos para evitar pérdidas ou confusións. Ademais, o mandilón deberá ter unha cinta longa para colgar no percheiro. Recordade que pasará alí colgado toda a semana.

Psicomotricidade

A sesión de psicomotricidade os luns despois do recreo, polo que deberán traer roupa e calzado deportivo. Tamén é necesario que traian unha camiseta para cambiarse.


No hay comentarios:

Publicar un comentario